Zorg

 

Zorg

Door ouderdom, ziekte of een beperking kan professionele zorg nodig zijn. Het aanleren van eenvoudige verzorgende en verpleegkundige handelingen voor uzelf of voor uw mantelzorger kan dan uitkomst bieden.

Een aantal voorbeelden zijn:

 • Leren druppelen van de ogen
 • Leren injecteren van bijvoorbeeld insuline
 • Zwachtelen van de onderbenen
 • Steunkousen aan en uitdoen
 • Het draaien van een partner in bed
 • Uitleg en begeleiding geven over hoe (zorg)hulpmiddelen te gebruiken
 • Begeleiden naar een medisch specialist
 • Begeleiden naar de tandarts of andere paramedici

Op deze manier hoeft u niet dagelijks afhankelijk te zijn van bijvoorbeeld de thuiszorg.

Ondersteuning en begeleiding bij hulpmiddelen

Een hulpmiddel kan in veel gevallen een uitkomst bieden, zoals een tillift voor het maken van transfers, een hoog / laagbed, een aangepaste rolstoel waar u comfortabel in kunt zitten, glijzijl voor wisselligging in bed, etcetera. Door deze eenvoudige oplossingen kan de zorg verlicht worden en de zelfredzaamheid behouden blijven of zelfs vergroot worden.

Het regelen van (medische) hulpmiddelen kan een grote zoektocht zijn, dit kan dan ook vele vragen oproepen; zoals:

 • Waar kan ik het (medisch) hulpmiddel aanvragen?
 • Welk (medisch) hulpmiddel past het beste bij mij?
 • Hoe lang mag ik het gebruiken?
 • Worden de kosten van het hulpmiddel vergoed?
 • Hoe werkt het?

Ondersteuning en begeleiding bij aanvragen indicatie zorg en opname

Als de zorg thuis niet meer haalbaar is en u het advies heeft gekregen voor een (tijdelijke) opname in een woon-zorgcentrum of een verpleeghuis , kan dit confronterend zijn. Vaak moet er in een korte tijd veel geregeld worden. Het neemt vaak veel tijd in beslag en is het een zoektocht om op zoek te gaan naar de juiste woonplek. Simone Zorgt biedt  de mogelijkheid aan om hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld bij:

 • Het ondersteunen bij de aanvraag van een CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) indicatie en aanwezig zijn bij het gesprek met het CIZ
 • Het ondersteunen bij het aanvragen van een PGB (Persoonsgebonden Budget)
 • Het zoeken naar een voor u passende zorgorganisatie
 • Het meegaan met de rondleiding om te kijken of de zorgorganisatie is wat u verwacht